LUKKET.

Til Egelund blev der gennem Folkeskoven.dk købt i alt 7.965 træer. 

Se billeder fra indvielsen her.

Tak til alle der med deres køb af træer har hjulpet til rejsning af Folkeskoven Egelund. Ønsker du at støtte skovrejsningen i og
omkring Beder/Malling, og derigennem være med til at beskytte et af de største grundvandsmagasiner omkring Århus, så køb træer til Byager.

Navn Egelund.
Beliggenhed Mellem Beder og Malling umiddelbart overfor Egelund Idrætscenter.
Størrelse 9 ha, hvoraf der på de 4,7 ha rejses skov, svarende til ca. 21.000 træer.
Beskrivelse Midt i den kommende skov planlægges en lysning, som kan benyttes til forskellige frilufts- og motionsaktiviteter, eventuelt i sammenhæng med det nærliggende Egelund Idrætscenter. Endvidere anlægges et vådområde i den sydøstlige del af lysningen.
I skovens nordlige del placeres en lille P-plads. Rundt i området er vist skovstier, som med et slynget forløb er velegnet til motionsløb. Den samlede længde på stien bliver ca. 1,5 km.
Aarhus Byråd har tidligere godkendt opkøbet af arealerne, og ca. 40 lodsejere i området er kontaktet. Det har indtil nu resulteret i, at Aarhus Kommune, i samarbejde med Aarhus Vand, har overtaget 27 hektar af de i alt ca. 220 hektar, som er omfattet af Aarhus Kommunes skovrejsningsplan fra 2009.
Det er forventningen, at skoven i de kommende år gradvist kan udvides til en endnu større skov i takt med, at flere lodsejere vælger at sælge. Den nye skov bliver ikke kun til glæde for de lokale. Når letbanen er udbygget mod syd, har alle byens borgere let adgang til dette nye rekreative område.
Drikkevand Den nye skov mellem Beder og Malling vil beskytte de vigtige grundvandsmagasiner, der findes i området, hvor Aarhus Vand årligt indvinder 2 mio. kubikmeter drikkevand til aarhusianerne, svarende til 17.000 familiers årlige vandforbrug.
Logo på skilte ved skoven Donation på 1.000 stk. træer eller derover.
Plan for tilplantning
Forår 2013

Køb træer herSamarbejdspartere:

             2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation