LUKKET.

Til Åbo Folkeskov blev der gennem Folkeskoven.dk købt i alt 6.673 træer ud af 7.000 træer. 

Tak til alle der med deres køb af træer har hjulpet til rejsning af Åbo Folkeskov. Ønsker du at støtte skovrejsningen i Aarhus Kommune, og derigennem være med til at beskytte et af de største grundvandsmagasiner omkring Århus, så køb træer til Byager ved Beder.


Navn Åbo Folkeskov
Beliggenhed Ved Åbo by umiddelbart vest for motorvej E45 ved afkørsel 49.
Størrelse 2,5 ha, svarende til ca. 9.000 træer
Beskrivelse Den nuværende Åbo skov er på 26 ha. Aarhus Kommune tilkøbte sidste år 25 ha landbrugsjord i samarbejde med Aarhus Vand. En privat landmand har planer om at tilplante yderligere 25 ha, så Åbo skov fuldt anlagt bliver på på 76 ha. Det svarer i størrelse til Risskov. Skoven vil medvirke til, at beskytte Aarhus Vands kildepladsområder omkring samtlige 8 vandboringer. Aarhus Kommune samarbejder med den private landmand om skovrejsningen, så skoven får sammenhængende stier, søer og vandløb. skoven bliver med 7,5 kilometer stier et perfekt udflugtsmål for motionister og naturelskere, når den står færdig i 2014. Desuden er der forbindelse til stien ved Årslev Engsø via en tunnel under motorvejen.
Drikkevandsressourcer Åbo Skov bliver central for kommunens drikkevandsbeskyttelse, fordi en del af skoven anlægges oven på en kildeplads med 8 drikkevandsboringer, der forsyner aarhusianerne med 1,4 mio. kubikmeter vand, svarende til 12.000 familiers årlige vandforbrug. Skoven vil bidrage til at sikre aarhusianerne rent drikkevand i fremtiden, fordi omlægningen af den nuværende landbrugsjord til træer nedsætter risikoen for forurening af de følsomme drikkevandsressourcer.
Logo på skilte ved skoven Donation på 1.000 stk. træer eller derover.
Plan for tilplantning Forår 2014.

Billeder fra Åbo.

    

    

    


Nedenstående kort viser hele Åbo skov, som den kommer til at se ud når den er fuldt tilplantet. Den hvide indramning er
de 25 ha som Growing Trees Network har lavet aftale med Aarhus Kommune om at kunne sælge træer til plantning på. Samarbejdspartnere:

                    2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation