Grøn branding & synlig CSR

Der er mange måder at tænke plantning af træer ind i en virksomheds DNA, så grønne værdier bliver synlige.

- Et plantet træ pr. medarbejder.

- Et træ pr. solgt produkt/ydelse.

- Plant 6-8 træer pr. ton CO2 udledt.

- CO2 reducering af vognpark, flyrejser, drift og forbrug.

Hvad får du?
Growing Trees Network stiller logo til rådighed til brug på emballage, brochurer mm. Vi udsteder et Folkeskovs certifikat
over, hvor mange træer der er doneret. Virksomhederne omtales med link her på sitet og med positiv omtale på Folke-
skovens Facebook side. 

Fremtidens forbrugere forventer grøn ansvarlighed
Produkter og serviceydelser, hvor kunden oplever at gøre noget aktivt for natur og miljø, er synlig CSR og branding med et klart, positivt budskab. På den måde kan din virksomhed være med til at løfte en vigtig samfundsmæssig opgave og samtidig signalere bæredygtighed og social ansvarlighed. Det er en værdibaseret og effektfuld måde at differentiere sig og skabe et grønt grundlag for vækst, der er til gavn og glæde for miljøet, naturen og alle generationer - både nu og i fremtiden.

Brug for inspiration?
Har din virksomhed brug for inspiration til hvordan træerne kan indbygges i produkter / serviceydelser, eller som kundeinddragende aktivitet, så kontakt os endelig, eller lad dig inspirere af de cases vi har udarbejdet.

Cases
Se hvordan forskellige virksomheder har indbygget donation af træer i deres produkter og ydelser her.


2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation