Har doneret 300 træer


Kviste Kompagniet Vesterbæk er en familieejet virksomhed , der producerer præfabrikerede kviste fra vores domicil centralt beliggende i Jylland. I vores produktion anvendes store mængder af træ, og vi er derfor glade for, at kunne give tilbage til naturen via Growing Trees Network. 

Vi var heller ikke i tvivl, da vi blev introduceret for Growing Trees Network. Træ er et grundfundament i vores kvisteproduktion og Growing Trees Network er et sundt projekt, der er relevant for fremtidige generationer. Vi er gået ind i projektet på grund af det miljømæssige aspekt og samtidig er der god synergi i , at plante et træ, når du bruger et. 

Kviste Kompagniet Vesterbæk leverer primært kviste til trælaster og entreprenører, og vi planter med glæde et træ for hver kvist, vi producerer.


2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation