NavnByager Folkeskov
BeliggenhedUmiddelbart syd for Byagervej i Beder i retning mod Malling.
Størrelse15,3 ha åben skov, ca. 23.546 træer.
BeskrivelseOmrådet, som er indrammet med hvidt på billedet nedenfor, er erhvervet af Natur og Miljø i samarbejde med Aarhus Vand. 
Aarhus Byråd har tidligere godkendt opkøbet af arealerne, og ca. 40 lodsejere i området er kontaktet. Det har indtil nu resulteret i, at Aarhus Kommune, i samarbejde med Aarhus Vand, har overtaget 27 hektar af de i alt ca. 220 hektar, som er omfattet af Aarhus Kommunes skovrejsningsplan fra 2009. Det er forventningen, at skoven i de kommende år gradvist kan udvides til en endnu større skov i takt med, at flere lodsejere vælger at sælge. Den nye skov bliver ikke kun til glæde for de lokale. Når letbanen er udbygget mod syd, har alle byens borgere let adgang til dette nye rekreative område.
DrikkevandsressourcerDen nye skov mellem Beder og Malling vil være med til at
beskytte de vigtige grundvandsmagasiner, der findes i området, hvor Aarhus Vand årligt indvinder 2 mio. kubikmeter drikkevand til aarhusianerne, svarende til 17.000 familiers årlige vandforbrug.
Logo på skilt ved skovenDonation på 1.000 stk. træer eller derover.
Plan for Tilplantning

Du kan stadig købe træer her
Indvielse lørdag den 30. maj 2015 kl. 11:00.
Byager Folkeskov


2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation