NavnOust Mølle Folkeskov 
Beliggenhed

Arealet ligger mellem Oust Møllevej og Motorvejen og er afgrænset mod nord af jernbanen. Nord for jernbanen ligger en eksisterende skovrejsning som er 20 år gammel.

Størrelse8 ha, hvoraf 4,5 ha tilplantes med fredsskov, svarende til ca. 18.000 træer.
BeskrivelseDa arealet også skal fungere som støjværn for larmen fra motorvejen, er her to langsgående volde, som bliver tænkt ind i projektet på spændende vis. 
Drikkevandsressourcer

Umiddelbart nordøst for projektarealet har Verdo en boring der yder drikkevand til Randers by.

Logo på skilt ved skovenDonation på 1.000 træer og derover.
Plan for tilplantningEfterår 2016.


           Køb træer her
                        
           

                                         
                       
                                   


                               
                              Den hvide pil angiver hvor Store Plantedag den 19. november kl. 13:00 kommer til at finde sted.

                                    


2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation