Navn

Himmerig Skov

Beliggenhed

Himmerig Skov er en ny meget bynær skov ved Hinnerup i Favrskov Kommune.

Størrelse

17 ha. Heraf tilplantes 10 ha i foråret 2018, svarende til 40.000 træer. Det resterende areal bliver lysåbent med nye genoprettede vandløb. Den nye del af Himmerig Skov får et samlet areal på 200 ha.

Beskrivelse    

Projektet er sammenhængende med en eksisterende statsskov på 100 ha kaldet Himmerig Skov og etableret fra 1991.

Skovrejsningsprojektet finansieres i fællesskab af Hinnerup Vandværk, Favrskov Kommune og Naturstyrelsen. 

Drikkevand

Den nye skovparcel skal medvirke til at beskytte det værdifulde grundvand i de sårbare områder med særlige drikkevandsinteresser. Den bedste måde at beskytte en så vigtig ressource på, er ved at plante skov, da der i statsskov ikke bliver anvendt sprøjtegifte.  

Plan for tilplantning

Foråret 2018


DONÉR TRÆER TIL HIMMERIG SKOV HER


http://sagsgis.mim.dk/tmp/wysiwyg1507212334250.png


2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation