Growing Trees Network Foundation er en selvejende institution, hvis overordnede formål er følgende:

  1.  Rejsning af nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirke jord i Danmark og udlandet til sikring af
        grundvandsressourcer, klimasikring og CO2 reduktion, herunder også:

a) Rejsning af folkeskove på jord ejet af virksomheder, organisationer og private med offentlig adgang, og hvor den fremtidige vedligeholdelse er sikret igennem aftale med kommune eller stat.

2.  Rejsning af nye skove på kommunal eller statslig jord til forgrønning af Danmark, klimasikring og CO2 reduktion.

3.  At yde finansiel støtte til kommunernes og statens jordopkøb i områder med særlige drikkevandsinteresser for hurtigere
     etablering af beskyttende folkeskov.
  

Kerneværdier:

-  Målet er flest plantede træer, hvorfor Maximalt 20% går til administrationsomkostninger. En procentsats vi aktivt kæmper
   for at få sænket til 6%. Growing Trees Network Foundation har en række co-creation samarbejdspartnere der stiller deres
   unikke kompetencer til rådighed for konceptet. 

-  Alle indskud indsættes på en dedikeret konto i Folkesparekassen, hvorfra der maximum kan hæves 20% af salget i den
   pågældende måned til dækning af administrationsomkostninger. 2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation