Således fungerer konceptet når du donerer træer til nye Folkeskove:

1. Du donerer, via webshoppen, et antal træer til plantning i en af de nye folkeskove med ca. 4.000 træer pr. hektar
    (10.000 m2).

2. Pengene der kommer ind fra donation af træer, gives videre til kommunen, fratrukket et adm. gebyr på 20%.
    Træerne består af forskellige typer af løvtræer og frugttræer, afstemt efter jordbundsforholdene og skovens indretning.

3. For tilskuddet hyrer kommunen/Naturstyrelsen en skoventreprenør, der sørger for klargøring af jorden, anlæggelse af
    stier og P-pladser og tilplantning af skoven, inklusiv 3 års etableringspleje og gro garanti. De træer du donerer bliver altså
    ikke leveret til dig!

4. Den nye folkeskov bliver pålagt fredsskovspligt og er åben for offentligheden, og efter 3 år overtager kommunen den
    fremtidige drift af skoven.

Donationspris pr. trækr. 20,00, inkl. moms
Tilskud til kommune/Naturstyrelsen     kr. 16,00, inkl. moms

Beløbet for donerede træer indsættes på bankkonto i Folkesparekassen. 

Du kan donerer træer via webshoppen, eller via MobilePay til nummer 21 800 804. 2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation