Se billeder fra indvielsen her.

NavnHøgshøj Folkeskov
BeliggenhedNord-øst for spentrup, på den anden side af fortidsmindet Høgshøj i forhold til ny udstykning.
Størrelse7, 5 ha. 5 ha heraf udlægges til skov, svarende til ca. 21.000
træer.
BeskrivelseRanders Kommune har udlagt et areal på 7,5 ha til rekreativt område tæt op til Spentrup By. Skoven får et stiforløb som
binder den sammen med de omkringliggende boligområder.
DrikkevandsressourcerSpentrup ligger lige midt i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der trækkes grundvand fra området
hvor skoven kommer til at ligge til at forsyne borgerne i både Spentrup og Randers by. Spentrup vandværk, udvinder årligt
ca. 130.000 m3 vand. Skoven vil bidrage til at sikre rent drikke-vand i fremtiden, fordi omlægningen af den nuværende land-brugsjord til skov og rekreative områder nedsætter risikoen for forurening af de følsomme drikkevandsressourcer.
Logo på skilt ved skovenDonation på 1.000 træer og derover.
Plan for tilplantningEfterår 2013 eller forår 2014.
Specielt for Høgshøj FolkeskovRanders kommune har ikke afsat midler til rejsning af skov på arealet. Det betyder, at skoven kun bliver rejst, hvis private, virksomheder og foreninger bidrager gennem køb af træer.

Du kan stadig købe træer her - få tilbage


2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation