Navn

Oksbøl Folkeskov

Beliggenhed

Oksbøl skov er placeret imellem byerne Nordborg, Havnbjerg og Oksbøl. Skoven er placeret på det nordlige Als. 

Størrelse

10 ha. til plantning foråret 2018, svarende til +40.000 træer. Det samlede areal kommer til at være 150 ha.

Beskrivelse    

100 hektar landbrugsjord bliver til ny skov, når Naturstyrelsen i efteråret 2017 går i gang med at plante træer.
Skovrejsningsprojektet i Oksbøl Skov finansieres i fællesskab af Foreningen vandsamarbejdet, Naturstyrelsen og Sønderborg Kommune. Skoven kommer til have en stor rekreativ værdi for borgerne i alle de omkring liggende byer                 

Drikkevand

Den nye skov i Oksbøl skal være med til at beskytte det værdifulde grundvand. Under Oksbøl Skov ligger det eneste grundvandsmagasin på Nordals og derfor er det essentielt at få sikret området. Den bedste måde at beskytte en så vigtig ressource på, er ved at plante skov, da der i statsskov ikke bliver anvendt sprøjtegifte. 

Plan for tilplantning

Foråret 2018


DONÉR TRÆER til OKSBØL SKOV HER


Det skraverede areal viser det første område tildelt Growing Trees Network Foundation. Arealet er på 12 ha, hvoraf 10 ha skal tilplantes med skov.


2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation