Navn

True Skov

Beliggenhed

True Skov er en stor ny byskov vest for Aarhus.

Størrelse

10 ha til plantning foråret 2019, svarende til 40.000 træer. Skovens samlede areal forventes at blive 550 ha.

Beskrivelse    

True Skov har baggrund i planen ”Aarhus omkranset af skov” fra 1989. Planen har som formål at skabe en ring af nye skove omkring byen.

Skovrejsningsprojektet i True Skov finansieres i fællesskab af Aarhus vand, Aarhus Kommune og Naturstyrelsen. Skoven har allerede stor rekreativ værdi for borgerne i Aarhus Vest.                

Drikkevand

Den nye skovparcel skal medvirke til at beskytte det værdifulde grundvand i de sårbare områder med særlige drikkevandsinteresser. Den bedste måde at beskytte en så vigtig ressource på, er ved at plante skov, da der i statsskov ikke bliver anvendt sprøjtegifte. 

Plan for tilplantning

Foråret 2019


DONÉR TRÆER til TRUE SKOV HER


De to blå lyseblå parceller ved den røde prik viser det første område tildelt Growing Trees Network Foundation. Arealet er
på 17 ha, hvoraf ca. 10 ha skal tilplantes med skov.2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation