I Growing Trees Network Foundation arbejder vi lokalt med et nationalt sigte.

Vores mål er, at uanset hvor i Danmark du bor, eller jeres virksomhed er beliggende, skal det være muligt at plante træer lokalt. Hensigten er, at alle der donerer træer til plantning via Growing Trees Network Foundation, skal have muligheden for at besøge plantelokationen, følge med i, og nyde skovens udvikling.

Derfor er vi løbende i dialog med danske kommuner og staten om nye arealer. Interessen er stor og Indtil videre er der rejst folkeskove i samarbejde med Aarhus, Odense, Randers, samt Høje Taastrup Kommune.

I menuen kan du altid se hvilke Folkeskove du kan plante dine træer i.


2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation