Growing Trees Network Foundtations model for plantning af folkeskove på kommunal / statslig jord:

Pris pr. trækr. 20,00
Kommunen / Naturstyrelsen modtager fra Growing Trees Network Foundation:kr. 16,00


Donerede træer indbetales på bankkonto i Folkesparekassen. 

Tilskuddet fra Growing Trees Network Foundation, finansierer via donationerne:

  • - Klargøring af jord og tilplantning af skovområde (ca. 4.000 træer pr. hektar)
  • - Eventuel hegning
  • - Stier og P-plads, så skovene kan bruges rekreativt
  • - 3 års etableringspleje, med garanti for at træer der ikke overlever de 3 første leveår, erstattes af nye.

Efter anlæggelse pålægges Folkeskovene fredsskovspligt, der fremtidssikrer disse i henhold til skovloven. Kommunen / Naturstyrelsen står for planlægning og anlæggelse af skoven og har ansvaret for den fremtidige drift.

Skulle der, af hensyn til udviklingen af Danmarks Infrastruktur, ske det, at et areal Folkeskov fælles, er kommuner og stat forpligtet til at plante et dobbelt så stort areal Folkeskov andetssteds som erstatning.

Du kan donerer træer via webshoppen, eller via MobilePay til nummer 21 800 804. 
2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation