Nedenfor en liste over co-creation partnere, der gratis stiller deres unikke kompetencer til rådighed for Growing Trees Network i vores bestræbelser på at gøre rejsning af Folkeskove til en folkesag.

Vi takker på vegne af kommende generationer og den danske natur.
                  

Tak for jeres støtte!


2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation